ЕПЦ Ветил гр.Ямбол

ул. “Шести Септември” №30

Нашите Богослужения са
Сряда и петък от 18:00 ч.
Неделя от 10:00 ч.

стих за деня


“Затова Пилат Му каза: Тогава, Ти цар ли си? Исус отговори: Ти право казваш, защото Аз съм цар. Аз за това се родих, и за това дойдох на света, да свидетелствувам за истината. Всеки, който е от истината, слуша Моя глас. ”

Йоан 18:37.

Кои сме ние

Евангелска Петдесятна църква гр. Ямбол е основана на 10 ноември 1929 година. Тя е църква с богата история, ...