ЕПЦ Ветил гр.Ямбол

ул. “Шести Септември” №30





Нашите Богослужения са
Сряда и петък от 18:00 ч.
Неделя от 10:00 ч.





стих за деня


“А това е вечен живот, да познаят Тебе, единия истинен Бог, и Исуса Христа, Когото си изпратил. ”

Йоан 17:3.

Кои сме ние

Евангелска Петдесятна църква гр. Ямбол е основана на 10 ноември 1929 година. Тя е църква с богата история, ...