Skip to main content
headerImg

Нашата История

Целта на тази статия е да разкаже за основните етапи на развитие на Евангелската църква в гр. Ямбол, както и най-важните събития от историята й. През годините на своето съществуване Евангелска църква “Ветил” е претърпяла не малко промени и кризи, но винаги е работела за благото на обществото, в което се намира. Църквата винаги е била една от най-големите в България. В началото на 90-те години в нея има над 1000 записани члена. “Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър и на тая канара ще съградя Моята църква; и портите на ада няма да ѝ надделеят.” Матей 16:18
1860
headerImg

Начало на евангелизма в Ямбол

През есента на 1865 г., на Димитровден, в града за пръв път пристига мисионерът Байнгтън, който отсяда в Хаджи Желевия хан и организира първата среща с малка група ямболии. Най-голямо впечатление на хората прави липсата на прекръстване и поученията върху Евангелието на разбираем български език.


1874
headerImg

Основаване на първата евангелска църква в Ямбол

На 22 ноември 1874 г. е основана първата евангелска църква с пастор Никола Бояджиев. Църквата открива вечерно училище за неграмотни, достъпно за всички граждани, не само за мъже, но и за жени. По този начин Евангелската църква защитава правата на жената, чието положение не се е отличавало особено от това на мюсюлманката по онова време.

Пастор Бояджиев ръководи църквата 10 години. Тя се превръща в културен център на града и излъчва пастор Бояджиев за народен представител в I-то Областно Събрание на Източна Румелия.


1929
headerImg

Основаване на ЕПЦ “Ветил”

На редовният църковен събор в град Сливен през 1929 г.. Тодор Христов и група вярващи от град Ямбол подават молба да бъдат приети за членове на Съюза на Евангелските Петдесятни Църкви.

Събранията стават в домовете на Тодор Христов и Еньо Илиев. Малко по малко църквата печели доверието на хората и кварталът където живее пастор Тодор Христов получава прозвището “Набожната махала”. През 1930 г. за пастир на църквата е избран Желязко Врачев. Поради нарастването на броя на членовете е наето помещение под наем, където се провеждат богослуженията до 1933 г.


1947
headerImg

Първата църковна сграда

През 1947 година църквата закупува своя първи молитвен дом на ул. „Славянска” 10, зад читалище „Съгласие” от наследниците на еврейската фамилия Калдерон. През 1950 г. сградата на църквата е взета за ползване от театъра. Една година по-късно е върната.


1948
headerImg

Пастирските процеси

През пролетта на 1948 година е арестуван пастир Георги Чернев - Председател на Евангелските Петдесятни Църкви в България, а след него в продължение на няколко месеца и всички лидери на евангелски църкви, както и по-активни членове. Всички те са арестувани и осъдени за шпионаж от комунистическата власт. Матей 5:10 “Блажени гонените заради правдата, защото е тяхно небесното царство. “

Заедно с всички осъдени страдаха и техните близки. Някои от тях бяха изселени, други уволнени от работа, но всички отхвърлени и подложени на унижения и мизерия от тогавашната комунистическа власт.

Днес всички те са амнистирани и реабилитирани с два закона “Закон за политическата и гражданска реабилитация на репресирани лица” и “Закон за амнистията и връщане на отнетите имущества” от 1991 год.


1976
headerImg

Очуждаване на църковната сграда

По времето на пастор Георги Арнаудов е отчуждена сградата на ул.”Славянска” и на нейно място е изградена Ритуалната зала. Дадена е една стара и неизползваема сграда „бивша пералня” до „Винпром”, която след малко повече от две години отново е отчуждена.

Общината дава парцел в квартал „Васил Левски” за строеж, в близост до училище „Николай Петрини”. След като сградата е издигната до груб строеж е съборена с мотива, че не може да има религиозна сграда в близост до училище и е предоставен парцел на улица “6 Септември: № 30 близо до бившия месокомбинат „Родопа”, където през 1981 година е построен храмът в който църквата се помещава и до днес.


1989
headerImg

След комунистическия период

След падането на комунизма евангелизмът има много динамичен растеж, както в Ямбол така и в цяла България. През лятото на 1990 г в Ямбол се състои конференция “Исус е жив и днес”, на която присъстват хиляди, както от града така и от цяла България. Има гости от Италия, Швеция, Гърция, Великобритания и САЩ.

През май 1991 г. се възстановява издаването на списание “Благовестител”, което е спряно по времето на пастирските процеси. Две години след това мястото на издаване е преместено в София.

През Април 1992 г. пастор става Пламен Ганчев, който наред с богослуженията в Ямбол посещава и новооткритите по това време църкви по селата. По негово време към църквата е открито библейско училище ORA International, което обучава по над 20 човека годишно в богословските дисциплини.


2022
headerImg

Евангелска църква “Ветил” днес

Днес, църквата се ръководи от пастор Янчо Ганев и работи за духовното укрепване на хората в град Ямбол. Към църквата функционират множество служения, които обхващат всяка възрастова група:

  • Група за хваление, която води хората в поклонение
  • Детско неделно училище, където децата ни учат основните библейски истини, рисуват, пеят и играят.
  • Скаути - където подрастващите лагеруват, учат техники за оцеляване в природата и създават приятелства за цял живот.
  • Младежко служение - където младежите намират приятели, откриват и развиват своите таланти и умения. Участват ежегодно в Библейското състезание за младежи “В ръката Му имаше книга”
  • Библейско училище (ORA International), където хората учат основните дисциплини от практическото и теоретичното богословие.
  • Служение за подпомагане на възрастни и самотни хора.