Музикални инструменти в Библията: ке-рен

ВАЛДХОРНА (нем. Waldhorn, Horn; фр. cor; ит. corno; рус. валторна) меден духови нструмент. Представлява кръгообразно завита тръба с мундщук н вентили. Произлязъл е от ловджийски рог и е служил първоначално за сигнали при лов, при тържествени събития и за военни сигнали. Първоначално Валдхорната е била без вентили (клапи) и на нея са били изпълнявани само натурални тонове от звукореда чрез пренадуване (по реда на обертоновете).

Повече

Музикални инструменти в Библията: Сал-пинкс

Това e духов инструмент, който обикновено се използва за предаване на сигнали до голяма тълпа или на дълго разстояние (до десет километра). Това е особено подходящо да се дадат сигнали, като се започват спортни мероприятия, резонансни сигнали в работни групи и военни команди. Рядко се използва за церемониални и чисто музикални цели.

Повече

Месеци и времена

Денят в Юдаизма не представлява фиксираните и непроменящи се 24 часа, на които сме свикнали. Денят продължава от вечер до вечер, тъй като в Тората
(Битие 1:5) е написано: „И беше вечер и беше сутрит, първи ден“. Затова и дните са …

Повече

Древни календари

Древните месопотамци, основатели на научната астрономия, изработват календар на базата на движението на Луната.

Месеците се състоят от по 29 и 30 дни, а годината наброява 354 дни. За да я съгласуват със слънчевата година от 365 дни и една четвърт, управителите илицарете на месопотамските градове заповядват въвеждането на тринайсети месец, с който добавят към годината определен брой дни, когато се появи голяма разлика….

Повече