Музикални инструменти в Библията: сум-поу-неах

сум-поу-неах (סוּמְפֹּנְיָה)

Транслитерация

cuwmpownĕyah (арамейски)

Произношение

Сум·поу·неах “ (Key)

Част на речта

Женски род съществително

 

От гръцки, халдейски/арамейски/ произход

Вариант правопис за тази дума: סומפניה (Strongs и Gesenius) סיפניה (Strongs) סומפוניה (Strongs)
bagpipeСхема

1.      на музикален инструмент, духов инструмент, гайда, двойна тръба, panpipes

1.      може би гайдата, panpipes

KJV преводи Count – Общо: 4x

В KJV превежда Strongs H5481 по следния начин: гайдата  (3x), вариант  (1х).

А вторият идентификация на סוּמְפֹּנְיָה [ сума д ppōn д Ya ] също го интерпретира като гръцка заемка συμφωνία [ Symphonia ], но с различно разбиране на тази гръцка дума. В тази идентификация думата има идеята за „хармония“ или „съгласие“ и не описва индивидуален акт, но музиката от всички инструменти. Такова тълкуване има някои лексикални подкрепа. В шести век пр.Хр. Пиндар пише, „Почитай хората и ги подкани да хармония [ συμφωνον [ symphōnon ]] и мир „(Питийски Ode I. 70). TheСептуагинта превод на Daniel 3 + използва συμφωνία [ Symphonia ] в смисъл на „звучене заедно.“ Единствената поява на συμφωνία [ Symphonia ] в Новия Завет използва същия този смисъл. В Лука15:25 Синът на един човек се връща у дома си, за да чуе „музиката [ συμφωνία [ Symphonia ]] и танци. “ „-Dyer, музикални инструменти в Данаил 3 , 433-434. “ סומפניה [ swmp̄nyh ] съответства на συνψωνία [ synpsōnia ].
Тя може да се обозначи ансамбъл игра, тук се посочва инструментите, които играят заедно след всеки играе самостоятелно, в съответствие с обичайната практика. По-късно тя може да се отнася до даден инструмент, може би двойно-флейта, барабани, или гайди. Когато Антиох Епифан се наслаждава на συνψωνία [ synpsōnia ] (Полибий 26.1.4), тя може да има или значение. Неговият пропуск в стих 7 (независимо дали е оригинален или не) е по-естествено, ако се предприемат, за да се отнасят до играят заедно; би било по-малко наложително, ако се позова на специфичен инструмент. „- Goldingay, Daniel , 6:5.   „Някои английски версии го преведете тук като“ гайда „(например, ESV, NASB), но гайди бяха неизвестни във Вавилон Навуходоносор. Друг аргумент срещу „гайда“, е, че духови инструменти са изброени първи („рога, флейта“) и бяха последвани от струнни инструменти („лира, арфа, триъгълна арфа“), така че един духов инструмент би бил неочакван тук, в край на списъка. Някои предполагат, че този инструмент е барабан и че първоначално е получил името си от семитски TP , която стана гръцката τύμπανον [ tympanon ] (оттук и „тимпани“) и след това арамейски дума, סוּמְפֹּנְיָה [ сума д ppōn д Ya ]. Промяната в звуци и изписване от гръцки на арамейски може да се обясни по следния начин: (1). Обменът на ‘т’ за ‘и’ преди или „L“ или „Y“ е функция на East гръцките диалекти, и сричките „SI“ и „ти“ понякога обмен в микенската гръцки. (2). Гръцкият τύμπανον [ tympanon понякога се появява] като τύπανον [ typanon ], което би обяснило показанията סוּפֹּנְּיָה [ sûppōnn д Ya ] и סִיפֹּנְיָה [ sîpōn д Ya ] (и двете без מ ) в Дан.03:10 + . (3). Променената гласна във втората сричка (на гръцки „а“ срещу арамейски „о“) е паралелен с йонната γλᾶσσα [ glassa ] за γλῶσσα [ Glossa ]. A барабан прави най-подходящ в този контекст. След това редът на инструментите в списъка ще бъде духови инструменти, а след това струнни инструменти, и накрая перкусии „- Steinmann,. Daniel , Дан. 3: 5 .

номер H5481 съвпада с еврейски סוּמְפֹּנְיָה ( cuwmpownĕyah (арамейски) ),
която се среща 4 пъти в 4 стихове в иврит съгласувано с NASB

(Повече информация)

Данайл 3: 5 че по кое време чуете звука на тръбата, на свирката, на арфата, на китарата, на псалтира, гайдата, и на всякакъв вид музика, вие паднете и се поклоните на златния образ, който цар Навуходоносор е поставил нагоре;
Данайл 3: 7 Ето защо в този момент, когато всички народи чуха звука на тръбата, на свирката, на арфата, на псалтира и на всякакъв вид музика, всичките племена, народи и езици падаха и се кланяха на златния образ, който Навуходоносор царят бе създаден.
Данайл 3:10 Ти, царю, си издал указ, че всеки човек, който чуе звука на тръбата, на свирката, на арфата, на китарата, на псалтира и гайдата, и на всякакъв вид музика, да паднете и се поклоните на златния образ;
Данайл 3:15 Сега, ако вие бъдете готови, че по кое време чуете звука на тръбата, на свирката, на арфата, на китарата, на псалтира и гайдата, и на всякакъв вид музика, паднете и се поклоните на образа, който съм направил, добре , но ако не се поклоните, ще бъдете хвърлени в същия час всред пламенната огнена пещ; и кой е оня бог, който ще ви отърве от ръцете ми?