Музикални инструменти в Библията: Йо-вел

Йо-вел (יוֹבֵל)

Транслитерация

yowbel

Произношение

йо · Вел “ (Key)

Част на речта

Мъжки род съществително

 

Очевидно от יָבַל (H2986)

Схема

1.     овен, овен рог, тромпет, корнет

1.     Овен (само в комбинация)

1.     овен рог, тромпет

2.     юбилейната година (маркирана от духането на фунийки) (Meton)

ioval

В KJV превежда Strongs H3104 по следния начин: юбилейната  (21x), рога на овен  (5x), тромпет  (1х).

номер H3104 съвпада с еврейски יוֹבֵל ( yowbel ),
която се среща 32 пъти в 25 стиха в иврит съгласувано с NASB


Изход 19:13
обаче ръка да се не допре до него, но той да се убие с камъни или със стрели, било то животно или човек, който се допре, да не остане жив. Когато тръбата дълго тръби, тогава нека се приближат до планината.

Левит 25:10 И да осветите петдесетата година и да прогласите освобождение из цялата земя на всичките й жители; това ще ви бъде юбилей, когато ще се върнете, всеки на притежанието си, и ще се върнете, всеки при семейството си.

Левит 25:11 Петдесетата година да ви бъде юбилейна година; през нея да не сеете, нито да жънете самораслото, нито да берете нерязаното лозе.

Левит 25:12 Защото това е юбилей; той нека ви бъде свет; от полето да се храните с произведеното от него.

Левит 25:13 В тая юбилейна година да се върнете, всеки на притежанието си.

Левит 25:15 но според числото на годините след юбилея да купуваш от ближния си, и според числото на годините на плодосъбирането да ти продава.

Левит 25:28 Но ако не може да намери колкото трябва да плати, тогава продаденото да остане в ръката на купувача му до юбилейната година; и в юбилея да се освободи, и той да се върне на притежанието си.

Левит 25:30 Но ако се не откупи до изтичането на една цяла година тогава оная къща, която е в ограден град, да се потвърди за всегда на купувача й във всичките му поколения, в юбилей да се не освобождава.

Левит 25:31 Но къщите в неоградените села да се считат, както полетата на земята; те може да се откупуват и да се освобождават в юбилей.

Левит 25:33 И ако някой купи къща от левитите, тогава продадената къща вътре в града, който притежават В изданието от 1940 г. – „притежава“.* да се освободи в юбилей; защото къщите в градовете на левитите са тяхно притежание между израилтяните.

Левит 25:40 Нека бъде той като наемник или пришелец при тебе; нека ти работи до юбилейната година;

Левит 25:50 Тогава нека сметне с купувача си от годината, когато му се е продал до юбилейната година, така, че цената, за която се е продал, да бъде съразмерно с числото на годините; да му се сметне съразмерно с времето на наемник.

Левит 25:52 Но ако остават малко години до юбилейната година, нека пресметне и съразмерно с годините да възвърне за откупуването си.

Левит 25:54 Но ако така се не откупи, тогава да си излезе в юбилейната година, той и чадата му с него,

Левит 27:17 Ако посвети нивата си от юбилейната година, то по твоята оценка ще остане.

Левит 27:18 Но ако посвети нивата си след юбилея, свещеникът да му пресметне парите според годините, които остават до юбилейната година, и според това да се спадне от оценката ти.

Левит 27:21 а когато се освободи нивата в юбилея, ще бъде Света Господу като нива обречена; ще бъде притежание на свещеника.

Левит 27:23 свещеникът да му пресметне цената й до юбилейната година, според твоята оценка; и в същия ден нека даде оцененото от тебе, като свето Господу.

Левит 27:24 В юбилейната година нивата да се върне на онзи, от когото е била купена, сиреч, на онзи, комуто се пада земята като притежание.

Числа 36:4 Даже, когато дойде юбилеят на израилтяните, тогава наследството им ще се приложи към наследството на онова племе, което ще ги е взело; и така, наследството им ще се отнеме от наследството на отеческото ни племе.

Исус Навиев 6:4 И седем свещеника нека носят пред ковчега седем гръмливи тръби; и на седмия ден обиколете града седем пъти, и свещениците нека свирят с тръбите.

Исус Навиев 6:5 И когато засвирят продължително с гръмливата тръба, като чуете гласа на тръбата всички люде да извикат с гръмлив глас; и градската стена ще падне на мястото си, и людете нека вървят всеки право напред.

Исус Навиев 6:6 Тогава Исус Навиевият син повика свещениците и рече им: Дигнете ковчега на завета, и седем свещеника нека държат седем гръмливи тръби пред Господния ковчег.

Исус Навиев 6:8 И тъй, след като говори Исус на людете, седемте свещеника, които държаха седемте гръмливи тръби пред Господа минаха, и свиреха с тръбите; и ковчегът на Господния завет вървеше подире им.

Исус Навиев 6:13 И седемте свещеника, които държаха седемте гръмливи тръби, вървяха пред Господния ковчег, като ходеха и свиреха с тръбите; и пред тях вървяха въоръжените, а задната стража следваше подир Господния ковчег, докато свещениците свиреха с тръбите като вървяха.