Музикални инструменти в Библията: Сал-пинкс

Сал-пинкс (σάλπιγξ)

Транслитерация

salpigx

Произношение

sä’l-pēnks (Key)

Част на речта

Женски род съществително

Може би от σάλος (G4535) (чрез идеята за треперещ звук или реверберация)
trubatrubi
Схема на библейския Usage

1.     тромпет

KJV преводи – Общо: 11x

В KJV превежда Strongs G4536 по следния начин: тромпет  (9x), коз  (2х).

Това e духов инструмент, който обикновено се използва за предаване на сигнали до голяма тълпа или на дълго разстояние (до десет километра). Това е особено подходящо да се дадат сигнали, като се започват спортни мероприятия, резонансни сигнали в работни групи и военни команди. Рядко се използва за церемониални и чисто музикални цели.

Докато ние не знаем кой го е измислил, неговият произход е вече в древните цивилизации (Анатолия, Месопотамия, Древен Египет) и Гърция. Бронзовите тръби (σάλπιγξ), на χαλκο κώδων тръба („меден звънец“), е духов инструмент с форма на удължена тръба от 1.5 m., нарасва в края като камбана. Аристотел ( История на животни , 536b) сравнява звука с приветствие на слон, звучи същото като звученето на вувузелата. Той обикновено е от бронз или метален мундщук. В източната част на тръбата се състои от една проста тръба с конична форма.

Звукът, се произвежда чрез духане директно в накрайника и подходящо свити устните и език. Полученият звук е писклив като рязане на метал. С това е възможно да се произвеждат различни звуци за да се предават различни команди.

Източници: „М .. Ave. Запад, старогръцки Music“, „Kurt Sachs, История на древните музикални инструменти“, „Полукс юли Номинална“, „Аристотел, On чувам“, „Athineus Nafkrateios, Deipnosophistai“.

номер G4536 съвпада с гръцкия σάλπιγξ ( salpigx ),
която се среща 11 пъти в 11 стиха в гръцката съгласуване на NASB

 

Матей 24:31 И той ще изпрати Своите ангели със силен тръбен глас; и те ще съберат избраните Му от четирите ветрища, от единия край на небето до другия.

 

1 Коринтяни 14: 8 Защото, ако тръбата даде един несигурен глас, кой би се приготвил за бой?

 

1 Коринтяни 15:52 в един миг, в мигване на око, при последната тръба; защото тя ще затръби, и мъртвите ще възкръснат нетленни, и ние ще се изменим.

 

1 Солонци 4:16 Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и с Божия тръба и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред;

 

Евреи 12:19 и тръбен звук и глас на думи; които глас , които чуха, се примолиха, че нито една дума повече трябва да им говорил;

 

Откр. 1:10 Аз бях в Духа на Господния ден, и чух зад себе си силен глас като от тръба

 

Откр. 4: 1 След това видях, и ето, врата отворени на небето, и предишният глас, който чух глас като от тръба да говори с мен, една поговорка, Ела тука, и аз ще ти покажа нещата, които трябва да произхождат да стане по-после.

 

Откр. 8: 2 И видях, че на седемте ангела, които стоят пред Бога; и там бяха дадени им рече седем тръби.

 

Откр. 8: 6 И седемте ангела, които държаха седемте тръби, се приготвиха да затръбят.

 

Откр. 8:13 И видях, и чух един орел, летящ в средата на небето и казваше със силен глас: Горко, горко, горко, за онези, които живеят на земята, по причина на други тръбни гласове от тримата ангели, които са все още да звучи.

 

Откр. 9:14 един казваше на шестия ангел, който имаше един тромпет, Развържи четирите ангела, които са вързани при голямата река Ефрат.