Музикални инструменти в Библията: ке-рен

 ке-рен (קֶרֶן)

Транслитерация

qeren

Произношение

Ке – Рен (Key)

 

Част на речта

Женски род съществително

 

 

От קָרַן (H7160)

Схема

1.     рог

1.     рог

2.     на опън (FIG)

3.     колба (контейнер за масло)

4.     рога (като музикален инструмент)

5.     рог (от рога, подобни прогнози на олтара)

6.     на лъчите на светлината

7.     хълм

2.     място, завладяна от Израел вероятно във Васан

hornaKJV преводи Count – Общо: 76x

В KJV превежда Strongs H7161 по следния начин: рог  (75x), хълм  (1х).

хорна – рог

ВАЛДХОРНА (нем. Waldhorn, Horn; фр. cor; ит. corno; рус. валторна) меден духови нструмент. Представлява кръгообразно завита тръба с мундщук н вентили. Произлязъл е от ловджийски рог и е служил първоначално за сигнали при лов, при тържествени събития и за военни сигнали. Първоначално Валдхорната е била без вентили (клапи) и на нея са били изпълнявани само натурални тонове от звукореда чрез пренадуване (по реда на обертоновете).
За изпълнение на произведения в различни тоналности е било необходимо да се използуват валдхорната в различни строеве. Вначалото на ХIХ в. В. е била усъвършенствана с вентилна механика и е добила сегашния си вид. Използва се и различни строеве, най-често в Р стонов обем от 1Н до f2. Има мека, приятно-поетична звучност с богати изпълнителски възможности за технически подвижни пасажи, разнообразна динамика и завладяваща емоционалност. В оперния оркестър е въведена през 1644 г. от френския композитор Люли. В симфоничния оркестър В. изпълнява разнообразни задачи. Концерти за Валдхорна са писали Хайдн, Моцарт, Вебер, Шуман, Щраус, Хиндемит и др.

номер H7161 съвпада с еврейски קֶרֶן ( qeren ),
която се среща 76 пъти в 69 стиха в иврит съгласувано с NASB
(Повече информация)

Битие 22:13 И Авраам подигна очи и погледна, и ето, зад него един овен вплетен в гъсталака с рогата си. И Авраам отиде, взе овена и го принесе за всеизгаряне в вместо сина си.
Изход 27: 2 И да направиш роговете му върху четирите ъгъла от тях; роговете му трябва да са от едно парче с него: и ти ще го обкова с бронз.
Изход 29:12 И да вземеш от кръвта на юнеца и да я тури върху роговете на олтара с пръста си; и ти ще се излее цялата кръв в подножието на олтара.
Изход 30: 2 Един лакът дълъг и един лакът широк от него; четвъртит да бъде; и два лакътя да бъде височината му: рогата му ще бъдат на една част от самия него.
Изход 30: 3 И го обковеш с чисто злато върха му, страните му наоколо, и роговете му; и да направиш при него златен венец наоколо.
Изход 30:10 И Аарон да направи умилостивение при роговете му веднъж в годината; с кръвта на жертвата за грях на умилостивение веднъж в годината да прави умилостивение за него във всичките ви поколения; това е пресвето Господу.
Изход 37:25 И направи кадилния олтар от акациево дърво, един лакът беше дължината му и един лакът широк, четвъртит; и два лакътя беше височината му; роговете му бяха част от самия него.
Изход 37:26 И той го обкова с чисто злато върха му, страните му наоколо, и роговете му; и той стана за него златен венец наоколо.
Изход 38: 2 И той направи роговете му на четирите ъгъла, от него; роговете му бяха част от самия него; и обкова го с мед.
Левит 4: 7 И свещеникът да тури от кръвта и върху роговете на олтара за благоуханното кадене пред ГОСПОДА, който е в шатъра за срещане; и всичката кръв на юнеца той ще излее в подножието на олтара за всеизгаряне, който е при входа на шатъра за срещане.
Левит 4:18 И той трябва да сложи от кръвта и върху роговете на олтара, който е пред ГОСПОДА, който е в шатъра за срещане; и цялата кръв се той да излее в подножието на олтара за всеизгаряне, който е при входа на шатъра за срещане.
Левит 4:25 И свещеникът да вземе от кръвта на жертвата за грях с пръста си и да я тури върху роговете на олтара за всеизгаряне; и кръвта му да се излее в подножието на олтара за всеизгаряне.
Левит 4:30 И свещеникът да вземе от кръвта му с пръста си и да я тури върху роговете на олтара за всеизгаряне; и всички кръвта му да се излее в подножието на олтара.
Левит 4:34 И свещеникът да вземе от кръвта на жертвата за грях с пръста си и да я тури върху роговете на олтара за всеизгаряне; и всички кръвта му да се излее в подножието на олтара:
Левит 8:15 И той го уби; и Моисей взе кръвта и я тури върху роговете на олтара наоколо с пръста си на, и очисти олтара, а останалото от кръвта изля в подножието на олтара и го освети, за да извърши умилостивение за него.
Левит 9: 9 А синовете на Аарон представиха кръвта при него; и той натопи пръста си в кръвта и я тури върху роговете на олтара, а останалото от кръвта изля в подножието на олтара:
Левит 16:18 И той ще излезе към олтара, който е пред ГОСПОДА, и да направи умилостивение за него, и да вземе от кръвта на юнеца и от кръвта на козела и я тури по роговете на олтара наоколо.
Второ 33:17 Първородното от стадото му, величието му е; И роговете му като роговете на див вол: С тях ще избоде племената всички от тях, дори до краищата на земята: И те са десетки хиляди на Ефрем, и те са хилядите на Манасия.
Ис.Навин 6: 5 И това ще бъде, че когато те правят дълго тръби с рог на овен, а когато чуете звука на тръбата, целият народ да извикат с гръмлив глас; и стената на града ще падне на мястото си, и хората ще отидат до всеки право пред себе си.
1 Царе 2: 1 Тогава Анна се помоли и каза: Сърцето ми е весело в Господа; Моят рог се възвиси в Господа; Устата ми е увеличено над неприятелите ми; Защото аз се радвам в Твоето спасение.
1 Царе 2:10 Ония, които се стремим с Йехова, ще се разбие на парчета; Срещу тях ще се гръм в небето: Господ ще съди краищата на земята; И той ще даде сила на царя Си, И ще въздигне рога на помазаника Си.
1 Царе 16: 1 И Господ каза на Самуила: Докога ще скърбиш за Саул, тъй като Аз съм го отхвърлил да не царува над Израиля? попълнете ти рога с масло и иди: Аз ще те пратя при Есей от Витлеем; Защото ми даде цар измежду неговите синове.
1 Царе 16:13 Тогава Самуил взе рога с масло и го помаза сред братята му; и Господният Дух дойде със сила върху Давид от този ден нататък. Тогава Самуил стана и отиде в Рама.
2 Царе 22: 3 Бога, моята канара, в него ще вземат убежище; Моят щит, и рогът на спасението ми, висока моя кула и мое прибежище; Моят спасител, Ти ме избавяш от насилие.
3 Царе 1:39 И свещеник Садок взе рога с мирото от шатъра и помаза Соломон. И засвириха с тръба; и всичките люде рекоха: Дълъг живот за цар Соломон.
3 Царе 1:50 И Адония, понеже се уплаши от Соломон; И той стана и отиде, и се хвана за роговете на олтара.
3 Царе 1:51 И известиха на Соломона, казвайки: Ето, Адония се бои от цар Соломон; Защото, ето, Той хвана за роговете на олтара и казва: Нека цар Соломон закълнете ми първо, че няма да убие слугата си с меч.
3 Царе 2:28 И дойде известие до Йоав; за Йоав се обърна след Адония, макар че той не се обърна след Авесалом. И Иоав побягна към шатъра на Йехова, и се хвана за роговете на олтара.
3 Царе 22:11 И Седекия, синът на Ханаана го направи железни рогове, и рече: Така казва Господ: С тия ще буташ сирийците, докато се довършат.
2 Лет 18:10 И Седекия, синът на Ханаана го направи железни рогове, и рече: Така казва Господ: С тия ще буташ сирийците, докато се довършат.
Йов 16:15 Аз съм ушила вретище на кожата ми и положих рога си в пръстта.
Пс 18: 2 Господ е скала моя, и моята крепост, и Избавител мой; Боже мой, канара моя, на когото ще потърсят убежище; Моят щит, и рогът на спасението ми, висока моя кула.
Пс 22:21 Спаси ме от устата на лъва; Да, от рогата на див волове Ти имаш ми отговориха.
Пс 69:31 И това ще угоди Йехова по-добре, отколкото вол, Или от говедата, че има рога и копита.
Пс 75: 4 Рекох на надменните, не Избягване арогантно; И на нечестивите, не Повдигнете рог:
Пс 75: 5 Не повдигай високо рога си; Не говори със схванат врат.
Пс 75:10 Всичките рогове на нечестивите ще отсека; Но роговете на праведните ще се издигнат.
Пс 89:17 Защото Ти си славата на силата им; И в твоята полза нашият рог ще се възвиси.
Пс 89:24 Но моята вярност и моя милост ще бъдат с него; И в моето име ще се издигне рогът му.
Пс 92:10 Но моето си рог Ти възвиси като рог на дивия вол: Аз съм помазан с прясно масло.
Пс 112: 9 Той има разпръснати, той даде на нуждаещите се; Неговата правда е вечна: Рогът му ще се издигне на почит.
Пс 118: 27 Йехова е Бог, и той ни е дал светлина: Вържете с въжета жертва, дори до роговете на олтара.
Пс 132: 17 Там ще направят рога на Давид, за да изникне съм ръкоположен за лампа за мое помазаник.
Пс 148: 14 И той дигна рога на своя народ, Похвалата на всички Негови светии; Дори и на децата на Израел, хора до него. Хвалете Господа.
Исая 5: 1 Позволете ми да пея за любезния си песен на обичния си за лозето си. Моят възлюбен имаше лозе на много тлъсто бърдо:
Еремия 17: 1 Грехът на Юда е записан с желязна писалка, и с точка на диаманта: тя е врязал на плочата на сърцето им и върху роговете на жертвениците ви;
Еремия 48:25 Рогът на Моава се строши, и ръката му е счупена, казва Господ.
Плач Ере 2: 3 Той изтреби в пламенен гняв всички рога на Израел; Той е теглила обратно дясната си ръка от пред неприятеля: И той та изгори Яков като пламтящ огън, който пояжда наоколо.
Плач Ере 2:17 Господ е направил това, което той възнамеряваше; Той е изпълнил думата си, че той е заповядал в дните на стария; Той има сринат, и не пожали И Той е причинена на врага да се развесели за тебе; Той е възвиси рога на противниците ти.
Езекийл 27:15 Мъжете от Дедан бяха твоите трафиканти; много острови бяха на ръката ти: докарваха ти в обменните слонова кост и абанос.
Езекийл 29:21 В оня ден ще направя рога да изникне напред към Израилевия дом, и аз ще ти дам да отвориш уста всред тях; и те ще познаят, че Аз съм Господ.
Езекийл 34:21 Понеже заби страна и с рамо бутате всички болни с рогата си, докато ги разпръсна;
Езекийл 43:15 И горната олтарът ще бъде четири лакти; и от олтара огнището и нагоре трябва да има четири рога.
Езекийл 43:20 И да вземеш от кръвта му, и го постави на четирите рога на олтара, и на четирите ъгъла на перваза, и при граничния кръг за: Така, прочее, да го очисти и да направи умилостивение за него.
Дан 8: 3 Тогава аз повдигнах очите си и видях, и, ето, стоеше пред реката един овен, който имаше два рога; и двата рога бяха високи; но единият по-висок от другия, и по-високата дойде миналата.
Дан 8: 5 И тъй като аз бях за това, ето, козел идеше от запад по лицето на цялата земя, и не докосна земята, и козелът имаше бележит рог между очите си.
Дан 8: 6 И той дойде до овена, който имаше двата рога, който видях да стои пред потока, и се затича след него в яростта на властта му.
Дан 8: 7 И видях, че се приближи при овена и той е преместен с гняв срещу него, и удари овена, и счупи двата му рога; и нямаше сила в овена да устои пред него; но той го хвърли на земята и го стъпка; и нямаше кой да избави овена от ръката му.
Дан 8: 8 И козелът се възвеличи твърде много: и когато стана силен, големият му рог се счупи; и вместо него излязоха четири бележити рога към четирите небесни ветрища.
Дан 8: 9 И от единия от тях излезе един малък рог, който порасна твърде много към юг, към изток и към славната земя .
Дан 8:20 На овена, които си видял, че имаше два рога, те са царете на Мидия и Персия.
Дан 8:21 Буйният козелът е царят на Гърция и големият рог между очите му е първият цар.
Амос 3:14 Защото в деня, когато трябва да посетите престъпленията на Израел върху него, аз също ще посети и жертвениците на Ветил; и на роговете на жертвеника ще се отсекат, и падат на земята.
Амос 6:13 вие, които се радват на нещо от нищо, че казват: Не сме ли се предприемат, за да ни рога от нашата собствена сила?
Михей 4:13 Стани и вършее, дъще Сионова; Защото ще направя рога ти железен, и ти ще направя копитата месинг; и ще смажеш много народи и ще посвети своите наддаване на Господа, и имота им на Господа на цялата земя.
Авакум 3: 4 И му яркост е като светлината; Той имаше лъчи , идващи напред от ръката му; И там бе скривалището на силата Му.
Захария 1:18 И аз повдигнах очите си и видях, и ето, четири рога.
Захария 1:19 И рекох на ангела, който говореше с мене: Какви са тези? А той ми отговори: Тия са роговете, които разпръснаха Юда, Израиля и Ерусалим.
Захария 1:21 Тогава рекох: Какво идват да правят тия? И той проговори, казвайки: Тия са роговете, които разпръснаха Юда, така че никой не е направил издигне главата му; но тия дойдоха да ги уплашат, за да повалят роговете на народите, които повдигнаха рога си против земята на Юда, за да я разпръснат.