Музикални инструменти в Библията: шофар

 шо-фар (שׁוֹפָר)

Транслитерация

showphar

Произношение

Шо · фар “ (Key)

Част на речта

Мъжки род съществително

От שָׁפַר (H8231) в истинския смисъл на прерязване
Схема

1.     рог, рога овен

KJV преводи Count – Общо: 72x

В KJV превежда Strongs H7782 по следния начин: тромпет  (68x), корнет  (4х).

„Като затръби първият ангел, настана град и огън, размесени с кръв, и паднаха на земята; и третата част от дърветата изгоря, и всяка зелена трева изгоря „(Откровение 8: 7).

Както знаете, древните тръби – това e шофара. Допълнителна информация от Wikipedia …

shofar

Шофара  (שׁוֹפָר) – древен духов музикален инструмент, рог на овен, в което тръбата по време на синагогата услужва на Рош Хашана (еврейската Нова година) и Йом Кипур (Съдния ден, или Ден на изкуплението).

В древни времена, шофара е била използвана като средство за сигнализация за свикване на хората и обявяването на важните събития, както и по време на война. Звуците на Шофара, според традицията, белязали разпадането на стените на Ерихон („тромпети на Jericho“).

Шофара – естествен инструмент; в допълнение към терена от него, можете да извлечете само първият и вторият обертонове, които съставляват една пета.

Допълнение : Според свидетели, звукът не се чува от под земята и по-горе. Това означава, че хората твърдят, че източникът на звука, тъй като беше най-ниска надморска височина в небето. Това не потвърждават хипотезата за произхода на звука като резултат на наземни предложения.

PS : Разбира се, не приемайте тази информация буквално на първо място трябва да се помни, че тръбите в Библията имат специфично символично значение. Въпреки това, този факт води до известно отражение.

Шофара (שׁוֹפָר) – древен духов музикален инструмент, рог на овен, в което тръбата по време на синагогата услужва на Рош Хашана (еврейската Нова година) и Йом Кипур (Съдния ден, или Ден на изкуплението).

В свиренето на шофар се различават 3-ри вида звуци: първият звук(ткия) е продължителен, бавен и символизира отдаването – дясна линия. Втория звук (шварим-отломки, парчета) символизира готовността за прием на разбитата светлина – лява линия. Комбинацията от двата звука дава т.нар. средна, златна линия, към която се стремят духовните хора.

 

 

номер H7782 съвпада с еврейски שׁוֹפָר ( showphar ),
която се среща 73 пъти в 63 стиха в иврит съгласувано с NASB
(Повече информация)

Изход 19:16 А сутринта на третия ден имаше гръмове и светкавици, и гъст облак на планината, и много силен тръбен глас; и всичките люде, които бяха в стана, потрепераха.
Изход 19:19 И когато тръбният глас се усилваше Моисей говори, и Бог му отговори с глас.
Изход 20:18 И всичките люде гледаха гърмежите, светкавиците, гласа на тръбата и димящата планина; и, като видяха, людете се оттеглиха и застанаха надалеч.
Левит 25:9 тогава, на десетия ден от седмия месец, да накараш да се затръби с възклицание; в деня на умилостивението да накарате да се затръби из цялата ви земя.
Исус Навиев 6:4 И седем свещеника нека носят пред ковчега седем гръмливи тръби; и на седмия ден обиколете града седем пъти, и свещениците нека свирят с тръбите.
Исус Навиев 6:5 И когато засвирят продължително с гръмливата тръба, като чуете гласа на тръбата всички люде да извикат с гръмлив глас; и градската стена ще падне на мястото си, и людете нека вървят всеки право напред.
Исус Навиев 6:6 Тогава Исус Навиевият син повика свещениците и рече им: Дигнете ковчега на завета, и седем свещеника нека държат седем гръмливи тръби пред Господния ковчег.
Исус Навиев 6:8 И тъй, след като говори Исус на людете, седемте свещеника, които държаха седемте гръмливи тръби пред Господа минаха, и свиреха с тръбите; и ковчегът на Господния завет вървеше подире им.
Исус Навиев 6:9 И въоръжените вървяха пред свещениците, които свиреха с тръбите, и задната стража следваше зад ковчега, докато свещениците свиреха с тръбите като вървяха.
Исус Навиев 6:13 И седемте свещеника, които държаха седемте гръмливи тръби, вървяха пред Господния ковчег, като ходеха и свиреха с тръбите; и пред тях вървяха въоръжените, а задната стража следваше подир Господния ковчег, докато свещениците свиреха с тръбите като вървяха.
Исус Навиев 6:16 И на седмия път, като свиреха свещениците с тръбите, Исус рече на людете: Извикайте, защото Господ ви предаде града.
Исус Навиев 6:20 И тъй, людете извикаха и свещениците свиреха с тръбите; и като чуха людете тръбния глас, и като издадоха людете гръмлив вик, стената падна на мястото си; и людете влязоха в града, всеки право напред, и превзеха града.
Съдии 3:27 И когато дойде, засвири с тръба в Ефремовата хълмиста земя, та израилтяните слязоха с него от хълмистата земя, и той бе на чело.
Съдии 6:34 А Господният Дух дойде на Гедеона, и той засвири с тръба; и авиезерците се събраха да го последват.
Съдии 7:8 И тъй, людете взеха храна в ръцете си, и тръбите си; и той изпрати всичките израилтяни, всеки в шатъра му, а тристата мъже задържа при себе си. А мадиамският стан беше под него в долината.
Съдии 7:16 И раздели тристата мъже на три дружини, и даде тръби в ръцете на всичките, тоже и празни водоноси, с факли във водоносите.
Съдии 7:18 Когато засвиря с тръбата, аз и всичките, които са с мене, тогава да засвирите и вие с тръбите от всяка страна на целия стан, и да извикате: За Господа и за Гедеона!
Съдии 7:19 И тъй, Гедеон и стоте мъже, които бяха с него, дойдоха при външната част на стана, около началото на средната стража, тъкмо когато бяха поставили часовоите; и засвириха с тръбите и строшиха водоносите, които бяха в ръцете им.
Съдии 7:20 Па и трите дружини засвириха с тръбите и, като строшиха водоносите, държаха факлите в левите си ръце, а тръбите в десните си ръце, за да свирят; и викаха: Сабя Господна и Гедеонова!
Съдии 7:22 Защото, като засвириха с тристата тръби, Господ обърна сабята на всеки човек против ближния му в целия стан; и войската избяга до Ветасета към Зерерат, до околността на Авелмеола при Тават.
1 Царе 13:3 И Ионатан порази филистимския гарнизон, който беше в Гава; и филистимците чуха. И Саул извести това с тръба по цялата земя, като казваше: Нека чуят и евреите.
2 Царе 2:28 И тъй, Иоав засвири с тръбата, та всичките люде се спряха, и не преследваха вече Израиля, нито се биеха вече.
2 Царе 6:15 Така Давид и целият Израилев дом пренесоха Господния ковчег с възклицание, с гласа на тръбата.
2 Царе 15:10 Но Авесалом разпрати шпиони по всичките Израилеви племена да казват: Щом чуете звука на тръбата, тогава вие ще кажете: Авесалом се възцари в Хеврон.
2 Царе 18:16 И Иоав засвири с тръбата, и людете се върнаха от преследването на Израиля; защото Иоав спря людете.
2 Царе 20: 1 И там се случи да има база колега, чието име беше Sheba, Вихриевия син, вениаминец и той засвири с тръбата и рече: Ние нямаме дял в Давида, нито имаме наследство в сина на Джеси: всеки човек в шатрите си, Израилю.
2 Царе 20:22 Тогава жената отиде при всичките люде с мъдростта си. И те отсякоха главата на Савея Вихриевия син, и я хвърлиха на Иоава. И той засвири с тръбата, и те са били разпръснати от града, всеки в шатрата си. И Иоав се върна в Ерусалим при царя.
3 Царе 1:34 и нека свещеник Садок и пророк Натан го помажат там за цар над Израиля; и засвирете с тръба и кажете: Да живее цар Соломон.
3 Царе 1:39 И свещеник Садок взе рога с мирото от шатъра и помаза Соломон. И засвириха с тръба; и всичките люде рекоха: Да живее цар Соломон.
3 Царе 1:41 А Адония и всичките гости, които бяха с него, като чуха това, тъй като те свършиха на хранене. И когато Иоав чу гласа на тръбата, каза той, Защо е тоя шум и градът развълнуван?
4 Царе 9:13 Тогава побързаха, и като взеха всеки дрехата си и я сложи под него на върха на стълбите, и засвириха с тръба, казвайки: Ииуй се възцари.
1 Летописи 15:28 Така целият Израил пренесоха ковчега на завета на Господа с викове и с глас от рог, с тръби и с кимвали, като свиреха с псалтири и арфи.
2 Летописи 15:14 И те се клел на Йехова със силен глас, с възклицание, с тръби, и с рогове.
Неемия 4:18 и строители, всеки един трябваше меча си опасан на кръста си и така градеше. А тоя, който свиреше с тръбата беше до мен.
Неемия 4:20 в кое място простите чуете звука на тръбата, там се стичайте нам; нашият Бог ще воюва за нас.
Йов 39:24 Той гълта земята с ярост и гняв; Нито той вярва, че това е гласът на тръбата.
Йов 39:25 Както често като тръбата свири той казва, Аха! И той подушва битката отдалеч, гърмът на военачалниците и викането.
Пс 47: 5 Бог е повишила с повелителен вик, Господ с тръбен звук.
Пс 81: 3 Затръбете при новолуние, На пълнолуние, на нашия празник-ден.
Пс 98: 6 С тръби и с глас на рог Радостно викайте пред Царя, ГОСПОДА.
Пс 150: 3 Хвалете Го с тръбен звук: Хвалете Го с псалтир и арфа.
Исая 18: 3 Всички вие жители на света, и вие обитатели на земята, когато знаме се издигна по планините, виждате ли; и когато тръбата е изгорял, слушайте.
Исая 27:13 И ще стане в оня ден, че голяма тръба се изгорял; и те ще дойдат, че са готови да загинат в земята на Асирия, и ония, които бяха аутсайдери в Египетската земя; и те ще се поклонят Йехова в светия хълм в Ерусалим.
Исая 58: 1 Извикай силно, не се щади; издигни гласа си като тръба и възвестяваме на народа Ми беззаконието, и до къщата на греховете си Яков.
Еремия 4: 5 Възвестявайте в Юда, и публикува в Ерусалим; и да кажа, Затръбете вие тръбата в земята: плаче на глас и да каже: Съберете се, и нека влезем в укрепените градове.
Еремия 4:19 Моята мъка, моята мъка! Боли ме в дълбочините на сърцето ми; сърцето ми се тресе в мен; Аз не мога да мълча; защото си чула, душе моя, звукът на тръбата, тревога за бой.
Еремия 4:21 Докога ще гледам знаме, и чуете звука на тръбата?
Еремия 6: 1 Бягайте за безопасност, Чада Вениамин, от Ерусалим, и затръби в Текуе, и да въздигне сигнал на Вет-акерем; за зло поглежда от север и голямо разрушение.
Еремия 6:17 И аз поставих стражи над вас, казвайки : Слушайте гласа на тръбата; но те казаха: Ние няма да послушаме.
Еремия 42:14 казвайки: Не; но ние ще отидем в Египетската земя, където можем да видим война, нито да чуете звука на тръбата, нито имат глад за хляб; и там ще живеем:

 

Еремия 51:27 Издигнете знаме в земята, затръби между народите, да подготвят народите срещу нея, обадете заедно против нея царствата Арарат, Мини и Асханаз: назначава маршал срещу нея; причини конете да излезе като груб гангрена-червей.
Езекил 33: 3 а, когато види, че мечът идва върху земята, затръби и предупреди народа,
Езекил 33: 4 След това всеки, който чуе звука на тръбата, и взема не предупреждава, ако мечът дойде и го отнеме, кръвта му ще бъде върху собствената му глава.
Езекил 33: 5 Той е чул гласа на тръбата, и взе не предупреждение; кръвта му ще бъде върху него; докато ако беше взел предупреждение, че ще си избавил душата си.
Езекил 33: 6 Но ако стражът види, че мечът идва, и не затръби, и людете не бъдат предупредени, и мечът дойде и постигне някого от тях; той е отведен в беззаконието си, но кръвта му ще изискам от ръката на стража.
Осия 5: 8 Затръбете вие рог в Гавая и тръба в Рама: свири тревога в Ветавен; зад тебе, Вениамин.
Осия 8: 1 Сложи тръбата на устата си. Както орел иде против дома на Йехова, защото те престъпиха завета Ми и престъпиха закона Ми.
Йоил 2: 1 Засвирете вие тромпета в Сион и дайте тревога в светия Ми хълм; Нека всички жители на земята се разтреперят за деня на Йехова дойде, защото е близо под ръка;
Йоил 2:15 Затръбете в Сион, осветете пост, свикайте тържествено събрание;
Амос 2: 2 Но аз ще изпратя огън върху Моав и той ще погълне дворците на Кариот; и Моав ще умре с вълнение, с възклицание и с тръбен глас;
Амос 3: 6 Направено е да засвири тръба в града, а хората не се страхуват? Зло да сполети град и Господ да не го е направил?
Софоний 1:16 един ден на тръба и на тревога против укрепените градове и против високите бойниците.
Софоний 9:14 И Господ ще се яви над тях; и стрелата Му ще излезе като мълния; и Господ Иеова ще затръби, и ще отида с вихрушките на юга.