Празниците в Библията

0108_7 празника

1. Нисан, АВИВ, Рош Ходашим- пролет/Март, Април/

 •   На 10-ти Всевишния заповядал да вземат “по едно агне на род, по едно агне на дом” и да го приготвят за жертва след 4-ри дни. /Изход12:3/
 • От 14-ти на пълнолуние е Песах/ПАСХА/ ОТМИНАВАНЕТО /тяхното бягство/ Изход12, Левит23:5-6, Числа28:16-25. Жертват АГНЕ за намазване касата на вратата с кръв(Изх.12:22). За Египет агнето е тяхното божество (Аммон означава “скрит”) и на пълнолуние е кулминацията на силата му. И на пълнолуние умира всеки първороден в Египет(Изход 12:29-32). (Изхода на Израел от Египет през около 1450 г. пр.н.е.).

След 70-та година от н.е. няма храм-няма агне за жертва. От тогава става семеен празник и вместо агне се яде МАЦЦА (безквасен хляб). Иисус се отъждествява както с хляба, така и с пасхалното агне (Исая 53:4-7). На Пасха се пият 4-ри чаши. Седер /ред на поднасяне на храната/ (Господнята трапеза) Лука 22:19-20. Преди всяка чаша се прави тройно измиване на ръцете до лактите.

  1-ва чаша – чашата на освещението/отделя празника от обикновено ядене/. ( Лука22:14-16 ) – участниците във вечерята(печено агне) са вземали и билки(хрян) и ги потапяли в подсолена вода(Мат.26:20-23). Разказват за първата Пасха (Изх.12:1-14). След разказа изпяват Пс.113-114.

  2-ра чаша –чашата на избавлението напомняща язвите върху Египет. ( Лука22:17 ) – /афикомен – гръцки“идващия”/ това е парче МАЦЦА(вместо агне) увито в ленен плат, и главата на семейството трябва да го откупи. /Това е последното от вечерята което се яде (агне до 70-та г.от н.е.), за да остане в ума през останалата част от вечерта/.

  3-та чаша – /киддуш/чашата на изкуплението – чашата на НОВИЯ ЗАВЕТ Мат.26:27-28, Лука22:20, чете се Еремия31:31-34 /НОВ ЗАВЕТ/, Стана препирня м/у учениците Лука22:24, ТУК е Йоан13:1-5, СЛУГА Лука22: 25-27.

4-та чаша – чашата на Възстановяването/възхвала/ – ПСАЛМИ на ПРОСЛАВА Пс.115-118. Исус изпива чашата в Гетсимания, не на вечерята(Мат.26:39; Лука22:17-18, Йоан18:11).

 • От 15-ти е Мацца/Хаг ХаМмааццот/ БЕЗКВАСНИ ХЛЯБОВЕ първия и последния ден са събота/Левит23:5-6 седем дни да ядеш този хляб/ Изход12:18, Левит23:6, Числа33:3, без квас=без гордост/1Кор.5:7-8 искренност и истина/.
 • 20-ти Нисан или Авив/времето на годината/ е в събота и се нарича Шабат а-гадол /ГОЛЕМИЯ велик ПРАЗНИК (Йоан 7:37)/.
 • На 21-ви Нисан 1-ят ден след събота на ПАСХА т.е. неделя е ХаБиккурим ПЪРВИ ПЛОДОВЕ започва Ечемична жетва Изход23:10, Левит23:9-11, Числа28:26-31. Първи плодове на свещенниците Втор.18:3-4, Втор.26:5-10. /ИИСУС ВЪЗКРЪСНА В НЕДЕЛЯ – Мат.28:1/ Първи плод 1Кор.15:20, 23. (Няма храм в Ерусалим т.е. плодове не се принасят там).
 • От 22-ри се отброяват седем цели седмици т.е. 49 дни от деня, когато в Храма се принасял омерът за ечемика(омер – 2480 см3). Сфират Ха-омер /БРОЕНЕ НА ДНИТЕ Левит23:15/. В синагогите се размишлява и чете ПСАЛМ 119. Правят се нощни молитви, вътрешно себеизпитване да бъдат очистени и осветени.

2. Ийяр – пролет/Април, Май/

 • На 5-ти е Йом Ацмаут –Денят на основаването на Държавата Израел/Денят на независимостта/.
 • На 14-ти се принася ПАСХАЛНА жертва в Храма от хората които били възпрепятствани да принесат корбан ПЕСАХ на 14-ти НИСАН.
 • На 15-ти Израел влезе в пустинята Син/Изх.16:1;35/ и остана там 40 години. Това е месецът в който цар Шломо/Соломон/ е започнал да строи първия Храм.

3. Сиван – пролет/Май, Юни/
Отброяването на тези СЕДЕМ СЕДМИЦИ свършва точно преди 6-ти Сиван, който се явява 50-ия ден след Пасха т.е. Хаг Шавуот ПЕТДЕСЯТНИЦА (още ПРАЗНИК НА СЕДМИЦИТЕ или Празник на ЖЪТВАТА с него свършва Отминаването/Пасха/ Левит23:16-21/два хляба с квас като пръв плод пред Господа/, време на жътва, по това време пшеницата узрявала. На Шавуот се чете Книгата РУТ). Швуот/Клетви/.

Празника Шавуот има 4-ри имена.

 • Празник на СЕДМИЦИТЕ.
 • Бикурим ПРАЗНИК НА ПЪРВОБЕРКИТЕ/Първоберки от урожая на своята земя в Храма/Деян.2:9-11/. Нов период на принасяне на плод.
 • Аццерет шел Песах – Завършването на Пасха /Йоан15:5/.
 • На 6-ти Сиван е Празник на ДАВАНЕТО НА ТОРАТА. На този ден ЗАКОНЪТ е даден на Мойсей на планината СИНАЙ в ОГЪН. В синагогите се чете Езекийл1:4 Огъня на ДУХА /Деян.2:1-4/. 3000 мъже умират на Синай в този ден Изх.32:28, 3000 приемат ИИСУС /Първата жътва/ Деян.2:41. Давид е умрял на ШАВУОТ.
 • 23-ти е подпечатано избавлението на Юдеите /Естир8:9/

4. Тамуз – лято/Юни, Юли/

 • На 17-ти Моше Рабейну/Мойсей/ чупи скрижалите./ден на бедствия/
 • На 17-ти войските на Вавилонския цар Навуходоносор разрушават стената и влизат в Ерусалим.

5. Ав – лято/Юли, Август/

В цялата история няма по тежък месец от АВ.

  • На 9-ти Всевишният произнесъл присъдата си над поколението, излязло от Египет заради това че повярвали на шпионите./това поколение няма да влезе в обещаната земя и в продължение на 40 години да умрат в пустинята/.
  • На 9-ти били разрушени двата храма в Ерусалим(586 г.пр.Хр. от Навуходоносор II, 70 г. от новата ера от император Тит).
  • На този ден в синагогите се чете Плачът на Еремия.

6.Елул – лято/Август, Септември/

  • На 1-ви Моше Рабейну/Мойсей/ се качва на Синай да получи вторите скрижали. Подготовка за деня на съда, 40 ДНИ НА МИЛОСЪРДИЕ до 10-ти Тишри на Йом Кипур когато Моше слиза от Синай.
  • “Пригответе се да се срещнете с твоя БОГ, Исраел”. Времето за тази подготовка е месец Елул, предшестващ деня на съда когато Моше слиза от Синай.(През целия Елул (тшува от страх), ежедневно се свири на шофар до Йом Кипур)
  • Съгласно Талмуда първият ден на Творението, когато “каза БОГ: Да бъде светлина”, бил на 25-ти Елул, а 6-ят ден на Творението, когато “каза Бог: Да направим човека по Наш образ, по Наше подобие”, е именно 1-ят ден на месец Тишри.

7. Тишри – есен/Септември, Октомври/

 • На 1-ви е Рош Ашана ДЕН НА ТРЪБИТЕ /рожден и съден ден за човечеството-на този ден е сътворен АДАМ/ сега е НОВА ГОДИНА. Цял ден на 1-ви свири РОГА на овен /ШОФАР/ пред ВСЕВИШНИЯ /Числа29:1-6/. Заместническия овен-връзването на ИСААК се чете в синагогите. КРАЙ на ЖЪТВАТА търси се духовно обновление. Всеки тръгва на път за ХРАМА в ЕРУСАЛИМ.
 • от 1-ви Рош Ашана до 10-ти Йом Кипур е Йамим Нораим – дни за страхопочитание.
 • ДНИ НА БЛАГОГОВЕНИЕТО – дни на молитва, дни на постЛевит23:24 /не е позволено ядене, пиене, мазане с кремове, носене на кожени обувки, интимни отношения /10-те дни на (тшува/страх от любов) покаяние, себеизпитване/ подготовка за идващия ДЕН на СЪД – ЙОМ КИПУР.
 • На 10-ти е Йом Кипур ДЕН НА УМИЛОСТИВЕНИЕ Левит23:27-32, изкупление/ден на защита, съдния ден/да си спомним и да благодарим /Числа29:7-11/. Моше Рабейну/Мойсей/ слиза от Синай. На този ден първосвещеника пази чистота, носи само бяла роба принасяйки ЖЕРТВА. Бялата роба е опръскана с кръв от жертвата. Първосвещеника веднъж годишно влиза в светая светих и принася кръвта на ЖЕРТВАТА върху УМИЛОСТИВИЛИЩЕТО.
 • На 14-ти народа на Израел излиза от Египет.
 • На 15-ти е Сукхот ПРАЗНИК НА ШАТРИТЕ /празник на БЕРИТБАТА – Изх.23:16, ГОСПОДНИЯ Празник- Левит23:33-36;39, празник на освещаване на Соломоновия храм – 3Царе8:2/, ЕРУСАЛИМ е претъпкан от хора. Всички мъже идват в храма с десятъци и приноси. Принасят се 70 телета /Числа29:12-38, 35 телета/ за 70-те народа на НОЙ да приемат БОГА НА АВРААМ, ИСААК, ЯКОВ/ИЗРАЕЛ/. Припомня се 40-те години скитане в пустинята без грижи/дрехи, обувки, храна, вода/ – 7 дни. СУКХОТ открива дъждовния сезон в ИЗРАЕЛ.
 • На 22-ри сутринта Веднага след СУКХОТ е Хосанна Раббах/Ден на спасение/ или Шемини Ацерет (Осми ден на събиране) Левит23:36 познат като ВЕЛИКИЯТ ДЕН НА ПРАЗНИКА Йоан7:37. Плодовете са прибрани. В храма развяват палмови и върбови клони. Свещенника излива до олтаря вода от СИЛОАМ и вино /сок от грозде/ в златни съдове. Започва молитва за късния дъжд Захар.10:1 и Исая44:3. БОГ да излее от ДУХА СИ. Изворите на ИЕШУА Исая12:3.
 • На 22-ри вечерта Веднага след Великият ден на празника е Симхат ТОРА Радостта от ТОРА традиционен празник на който се четат последните думи от Второзаконие34:10-12. Свитъка се навива отново до Битие с голямо празнуване, музика, танцуване/На всеки навит кръг свири Шофар/.

8. Хешван  – есен/Октомври, Ноември/

 • На 11-ти е починала Рахил и погребана в Бейт Лехем/Витлеем – “Дом на хляб”/ Авраам, Исаак, Яков, а също и Сара, Ревека и Лия са погребани в пещерата Махпела, днешен Хеврон, но само Рахил не. (Бит.49:31)

9. Кислев – есен/Ноември, Декември/

 • От 25-ти започва Ханука/Посвещаване/ ПРАЗНИКА НА СВЕТЛИНАТА /ОГНЬОВЕТЕ/, за 8 дни се запалва МИНОРА /седемсвещника/. Повторно освещаване на ХРАМА след оскверняването му 168г. от Антиох Епифан/Ясон/, след Макавеите.

10. Тевет – зима/Декември, Януари/

 • На 10-ти има ПОСТ, който цели да помним обсадата на Йерушалаим.

11. Шват – зима/Януари, Февруари/

 • На 15-ти е Ту Бишват (Рош Ашана/Нова Година/ на дърветата). На този ден се ядат плодове/7 плода/ с който се слави земята Израел /пшеница, ечемик, грозде, фурма, смокиня, маслина, нар/.
 • На 18-ти е Лаг Баомер празник на учениците.

12. Адар – зима/Февруари, Март/

 • На 13-ти е Пост./Изпълняват се 7 заповеди/.
 • На 14-ти е празника Пурим ПРАЗНИК НА ЖРЕБИЙТЕ, Празник на радостта Книга ЕСТИР. Много весел празник с хапване на сладки и шум от кричетало.

13. Адар 2

 • Добавянето на един месец(Адар 2) при някои години изпълнява изискванията на ТОРА за ВРЕМЕТО НА ПРАЗНУВАНЕ НА ПРАЗНИЦИТЕ. Годините на еврейския календар образуват цикли от по 19 години. Седем от тези 19 са с по 13 месеца – това са трета, шеста, осма, единадесета, четиринадесета, седемнадесета, деветнадесета година.

 

Общо през годината има 6 ПОСТА.

На 17-ти Тамуз – Влизането на войските на Навуходоносор в Ерусалим.
На 9-ти Ав – Пост Спомен за причината за Разрушаването на храма.
На 3-ти Тишри – Пост Гедалия. Подготовка за идващия ден на съд.
На 10-ти Тишри – Спомен на бедите, сполители Израел през годините.
На 10-ти Тевет – Начало на обсадата на Ерусалим от Навуходоносор 3-години.
На 13-ти Адар – Поста на Естер и нейния подвиг за спасяването на Израел.