Конкурс за детска рисунка

Конкурсът за  детска рисунка на тема “Възкресение Христово. Последните събития в живота на Исус ” се провежда на Facebook (Фейсбук) страницата на Евангелска Църква “Ветил” (https://www.facebook.com/vetilchurch)

Теми, по които може да рисува вашето дете са: Цветница (посрещането на Исус в Ерусалим), Празният гроб, Исус на кръста, Празникът Пасха, Разговорът с Пилат, Срещите с учениците след неговото възкресение и т.н

Вземайки участие в конкурса на Facebook (Фейсбук) страницата на Църква “Ветил”  участниците се съгласяват с изложените по-долу правила и общи условия за провеждане на конкурса и се задължават да ги спазват.Конкурс за детска рисунка

Цели на конкурса:

 • Децата да разберат и научат повече за значението и смисъла на празника Възкресение Христово.
 • Да насърчава и развива креативността и творческото мислене в децата.
 • Да даде свобода децата да  изразят своето мнение и виждане по въпроса.

Материали и техника на рисуване: Няма ограничение относно материалите, инструментите или техниката на рисуване.

Механизъм: За да се включите в конкурса , трябва да споделите снимка на вашето дете и неговата рисунка на стената на нашият facebook с неговото име, възраст и заглавие на рисунката.

Няма възрастово ограничение

Награди: Всеки участник ще получи грамота и материали за рисуване. Официалното награждаване ще бъде на   празничното богослужение на 16 април 2017 от 10:00 на адрес: град Ямбол ул. 6 септември 30

Период: от  4  до 14 април 2017 включително.

Общи условия:

 • В случай че Организаторите решат да се съкратят/удължат срока на конкурса, това ще бъде оповестено публично на facebook страницата както и на epcvetil.com;
 • Всеки участник има право да участва с една творба;
 • С участието си в Конкурса всеки участник чрез родител или учител, потвърждава, декларира и гарантира, че представените рисунки са създадени единствено от детето на снимката;
 • Рисунките не трябва да съдържат неприлично, провокативно или друго, предизвикващо възражения или по друг начин неподходящо съдържание.
 • Наградата може да бъде получена само лично от печелившия участник.
 • Наградатата не може да бъде заменяна срещу друга или срещу нейната парична равностойност.
 • Включвайки се в настоящата игра, участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни (име, възраст и снимка) за цели, свързани с конкурса и разпространението на наградите.
 • Организаторът запазва правото си да променя или допълва изцяло или частично тези правила, като промените влизат в сила след публикуването им тук.
 • Организаторът има неотменимото право да прекрати конкурса по всяко време.
 • Организаторът не носи гаранционна отговорност за предоставяните награди, същите се предоставят съгласно условията на техните производители и/или разпространители.

Пожелаваме ви успех!

Short URL: https://goo.gl/t90M3Z