Хваление ЕПЦ Ветил

за още видео може да ни последвате в youtube

ПСАЛМ
150

1 Алилуия! Хвалете Бога в светилището Му, Хвалете Го в <небесния> простор, <дело> на силата Му.
2 Хвалете Го за мощните Му дела, Хвалете Го според голямото Му величие.
3 Хвалете Го с тръбен глас. Хвалете Го с псалтир и арфа.
4 Хвалете Го с тъпанче и хороиграние, Хвалете Го със струнни инструменти и със свирки,
5 Хвалете Го с високозвучни кимвали, Хвалете Го с възклицателни кимвали.
6 Всичко що диша нека хвали Господа; Хвалете Господа

Псалм 150:6

„Всичко, което диша нека хвали Господа“

Йоан 4:24

Бог е дух; и ония, които Му се покланят, с дух и истина трябва да се покланят.

  • SHARE:
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com